ANBI

Wat is een ANBI?

ANBI-LogoEen ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

 

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Algemene gegevens Stichting Limburg Festival

Met ingang van 2014 is de regelgeving voor ANBI’s gewijzigd en dienen diverse gegevens op de internetsite te worden gepubliceerd.

Stichting Limburg Festival

Fiscaalnummer Limburg Festival: 08889843

Contactgegevens: zie tabblad Contact

Doelstelling: zie onze Beleidsplan 2017-2020.

Beleidsplan 2017-2020

LMBG FSTVL Cultuurplan 2017-2020_print kopie

Inhoudelijke verslagen 2014 en 2015

Inhoudelijk verslag zf LMBG FSTVL 2015 JK

Inhoudelijk Verslag LMBG FSTVL 2016

Inhoudelijk verslag LF Roermond 2017

Inhoudelijk verslag Weert 2017 – JK

Financiële resultaat 2014 en 2015

Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015   Jaarrekening 2016

Beloningsbeleid Stichting Limburg Festival

Artikel 8,lid 8 van de statuten stelt dat de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden genieten. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Het Limburg Festival is niet aangesloten bij een CAO maar volgt voor de beloningen voor directeur en personeel zoveel mogelijk de CAO Nederlandse Podia.