Spring naar content

Advies Denktank Cultuur Limburg

Woensdag 20 Mei bracht de provinciale Cultuurtank Limburg advies uit welke culturele instellingen gedurende de periode 2021-2024 in de nieuwe provinciale cultuursubsidieperiode kans maken op subsidies. Daarin krijgen 20 (!) cultuurmakers uit Zuid-Limburg een vierjarige zogeheten Cultuurplan-subsidie. Uit Noord en Midden-Limburg slechts 1 (!) organisatie; het Limburg Festival.

Daardoor gaan van de ruim 11 miljoen (over 4 jaar) in het voorstel naar Zuid-Limburg en de enige kruimel die daarvan afvalt komt in Midden/Noor-Limburg terecht. Voor deze Cultuurplanperiode spreken we namelijk over een verdeling van het beschikbare budget van maar liefst 97,6 % voor Zuid-Limburg versus 2,4% (!!!!) voor Midden- en Noord-Limburg. Over een evenwichtige verdeling gesproken.

Niettemin zijn we als organisatie uiteraard blij dat we de cultuurplanstatus hebben weten te behouden. Maar helaas voelt dat op het moment niet zo. Om te beginnen omdat het duidelijk moge zijn dat we niet staan te juichen over de verdeling van de gelden over de gehele provincie Limburg. Dat vinden we op z’n zachtst gezegd geen goede zaak voor de cultuur in Limburg. Maar onder andere ook omdat we met de aan deze status gekoppelde subsidie onze eigen ambities (o.a. professionaliseren) heel erg lastig zullen kunnen verwezenlijken. Integendeel eigenlijk, die zijn nu letterlijk op de kop gezet.…. !