Spring naar content

Helmert Woudenberg en John Buijsman – De Recreanten

Een pijnlijke en humoristische locatie-voorstelling over twee mannen die de strijd aangaan met een onverschillige overheid. Een universeel gegeven, gevat in een specifiek verhaal over een recreatiepark. De mannen worden gespeeld door John Buijsman en Helmert Woudenberg in de regie van Jeroen van den Berg.

Want wat er zich in voorstelling afspeelt staat symbool voor iets dat op veel plekken in het land wordt gevoeld: Een onverschillige overheid die zich bedient van een nietsontziende bureaucratie en geen zicht heeft op de belangen van de burgers die hen gekozen hebben.

In de twintiger jaren van de vorige eeuw is het park door de gemeente opgezet vanuit het sociaaldemocratische ideaal dat ook de arbeider recht heeft op een plek om zijn vrije tijd in de buitenlucht aan zee door te brengen. In de loop van haar bestaan is het een plek geworden met een eigen sfeer, waarin een gevoel van saamhorigheid en een ongedwongen omgang belangrijke elementen vormen van de aantrekkingskracht. In de loop der tijd zijn er ook mensen in dit park komen wonen afkomstig uit andere sociale en is het park verworden tot een maatschappij op mini-formaat.

Echter, de solidariteit van de beter gesitueerden met zij die het minder hebben, is behoorlijk aan slijtage onderhevig geraakt. En de overheid heeft besloten terug te treden en de maatschappelijke krachten vrijelijk hun werk te laten doen.

In lijn met de tijdgeest vraagt de gemeente zich af of het nog haar taak is om een vakantiepark te runnen. En het lijkt erop dat het antwoord ‘nee’ is. Het park zal worden verkocht. De bewoners lopen vanzelfsprekend te hoop tegen deze aanslag op hun verworven rechten, hun geschiedenis en hun identiteit.