Het Groote Hoofd - Zuster Motor

Woensdag 7 aug | Donderdag 8 aug - 21u00 | Wienerte, Neer (via Zwaarveld, Neer)

Naar een waargebeurd verhaal in Oost-Brabant dat teruggaat naar de jaren 30/40 van de vorige eeuw en een eeuwenoude orde van nonnen van de Birgittinessen.

Deze orde houdt de zuivere contemplatie in ere: stilte. Er mag maar op één dag in het jaar gesproken worden. Een non, zuster Jehanne, vindt haar vrijheid door op haar motor te rijden. Dan breekt de dag aan dat ze bij de eerwaarde moeder, moederoverste wordt geroepen. Haar wordt te verstaan gegeven dat ze niet langer op de motor kan rijden. Diezelfde dag nog rijdt ze het riviertje De Leijgraaf in en verdrinkt zichzelf.

Druipnat wordt haar verhaal in omgekeerde chronologie verteld, via de ontkenning van het vrouwelijke wordt ze man, totdat ze als onzijdige foetus terug gaat naar haar vruchtwater/haar doodswater, haar alfa en omega.

Het stuk is een onderzoek naar wat het betekent om de eigenheid te moeten ontkennen, in dit geval wat het inhoudt wat de vrouw tot vrouw maakt. Bij Zuster Motor gaat het om deze ontkenning van het bestaan van de volwassen vrouwelijke seksualiteit en daarmee het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en de vrouw als mens; de vrouw moet zich bedekken, alsof ze niet bestaat. Zuster Motor laat dit zien in de meest pregnante omstandigheden: een slot-non, die alles afgenomen wordt; haar seksualiteit, haar lichaam, haar gedachten, haar vrijheid en tenslotte haar leven.

Zuster Motor is een productie van de Noord Brabantse Theatergroep Het Groote Hoofd. Een nieuwe theatertekst van auteur Herman van de Wijdeven. Regie: Anna M. van Hoof. Spel: Koen Janssen en Sara Robben.