Spring naar content

Woensdag 29 januari sloot het Limburg Festival in het Pesthuisje te Haelen aan bij het het overleg Cultuur Midden-Limburg. De wethouders en ambtenaren cultuur van de Midden-Limburgse gemeenten voerde overleg met het oog op de ontwikkeling cultuurregio Noord-Limburg. Zo gaf Wouter Daemen o.a. uitleg over de stand van zaken met het oog op het project ‘Samen ontwikkelen door te doen’. Doel hiervan is om binnen de rijke cultuur van Noord- en Midden- Limburg nieuwe samenwerkingen te stimuleren en zo de culturele kracht van de regio te vergroten.

Het Limburg Festival kon aan de aanwezige uitleg geven naar de plaats waar het festival zich momenteel terugvind in het culturele veld en wat hun visie op hun toekomst hierin is. Meldenswaardig is dat alle wethouders cultuur van deze gemeenten een gezamenlijk opgestelde brief ondertekende waarin ze richting Provincie Limburg aangeven het Limburg Festival te steunen in hun aanvraag voor de cultuurplanperiode 2021-2024. Waarvoor zowel dank als hulde !