TIMO TEMBUYSER – MISSA HOMO SACER OP. 35 CONFITEOR DEO

Missa Homo Sacer is een ruimte, een mis, een oefening, een ritueel.

Een man gaat te biecht en zoekt naar woorden om zijn zonden te vatten. Hij bouwt in zeven poëtische lezingen een betoog op dat een pleidooi lijkt te worden voor de zonde zelf: wat als de zonde niet meer is dan een uit de hand gelopen poging zich in het leven te voegen, een onverhoopte zoektocht naar eenheid, verbinding, verlossing en extase? Een vijfstemmig vrouwenkoor en een cellist laden het niemandsland waarin hij zich bevindt op tot sacrale ruimte. Samen zoeken de performers in en met elkaar naar harmonie — tussen hoofd en lichaam, woord en daad, stem en klank, schuld en boete. De beweegredenen van de zondige mens worden echter steeds duidelijker en de kracht van het geloof begint te wankelen: hoe in Gods naam mens te zijn, vlees te zijn, te leven, als dat mens-zijn in de kern zondig is?

Missa Homo Sacer is een ruimte, een mis, een oefening, een ritueel. De ambigue figuur ‘homo sacer’ (zowel ‘heilig man’ als ‘zondaar’) wordt als uitgangspunt genomen.

Over de maker Timo Tembuyser (1991)

Hij studeert dit jaar af aan de performanceopleiding van de Toneelacademie van Maastricht en studeerde de afgelopen jaren ook aan het conservatorium van Rotterdam. 
Als performer beweegt Timo zich graag van de ene naar de andere vorm in het fluïde muziektheaterlandschap: van koorconcert naar bewegingsvoorstelling, van tekstperformance tot geluidsinstallatie. De kern van zijn makerschap is evenzeer een zoektocht naar verschillende vormen waarin muziek in een theatrale context komt te staan. In elke performance maakt hij een compositie die de hoofdelijke wereld tracht de verbinden met de fysieke : het concept met het woord, het woord met de klank, de klank met het lichaam, het lichaam met de ruimte. Elke performance wordt zo een nieuwe oefening in ‘waarheid’ en tracht een antwoord te vinden op de vraag hoe mens te zijn en hoe contact te maken met de ander.

Timo Tembuyser is als maker verbonden aan Talentmakelaar VIAZUID.