Spring naar content

Vrijwilligersijeenkomst

Zoals elk jaar willen we onze vrijwilligers zo vroeg mogelijk betrekken bij de voorbereidingen van de a.s. festivaleditie. Een festival zonder onze trouwe vrijwilligers is per slot van rekening niet mogelijk. Zij kunnen daarom zaterdagmiddag 29 juni alvast in hun agenda omcirkelen. Dan is de eerste en altijd gezellige vrijwilligersbijeenkomst waarop ze o.a. aan kunnen geven waar ze graag ingezet willen worden.

Dit jaar is de plaats delict Restaurant Preuverie Bekkers Marie te Roggel.