Spring naar content

Selamat Jalan

Afgelopen week bereikte ons het droevige nieuws dat een van onze meest loyale vrijwilligers - Ferdinand Loos - na een erg kort ziektebed, is overleden. Fer was een betrokken vrijwilliger die geen moeite te veel was. En dat altijd samen met zijn lieve Eleonore. We wensen haar dan ook ontzettend veel kracht en moed toe om dit grote verlies te dragen.

Goede reis Fer ...

 

Selamat Jalan

Iedereen staat even stil

En houdt zijn adem in

Veel een allerlaatste groet

Aan een Moluks - Indonesisch kind

Vanaf vandaag is alles anders

Vanaf vandaag is er verschil

Dat is altijd als iemand je verlaat

Die je nog jaren bij je hebben wil

Nu het levens volbracht

En een nieuwe reis begint

Voor een Moluks -Indonesisch kind

Wouter Muller