Spring naar content

Informatie ter algemeen nut

Limburg Festival Jaarrekening 2022Algemene gegevens Stichting Limburg Festival

Stichting Limburg Festival
Fiscaalnummer Limburg Festival: 08889843
Contactgegevens: zie tabblad Contact
Doelstelling, missie en visie: zie onze Beleidsplan 2021-2024.

Beleidsplan 2021-2024

Limburg Festival_cultuurplan20201-2024

Privacyverklaring Limburg Festival

Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers, festivalbezoekers, sponsoren, vrijwilligers en medewerkers? Je leest het in onze Privacyverklaring Limburg Festival.

ANBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Inhoudelijke verslagen 

Inhoudelijk verslag Limburg Festival 2019   

Inhoudelijk verslag Limburg Festival 2021

Inhoudelijk verslag Limburg Festival 2022

Financiële resultaten

Limburg Festival Jaarrekening 2020

Limburg Festival Jaarrekening 2021

Limburg Festival Jaarrekening 2022

Beloningsbeleid Stichting Limburg Festival

Artikel 8,lid 8 van de statuten stelt dat de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden genieten. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Het Limburg Festival is niet aangesloten bij een CAO maar volgt voor de beloningen voor directeur en personeel zoveel mogelijk de CAO Nederlandse Podia.

Festivalhart

Tijdens het festival hebben we ons festivalsecretariaat in hotel  De Abdij in Horn. Hier verblijven de artiesten en is het verzamelpunt van de vrijwilligers. In de avonduren wordt er bij een knapperend haardvuurtje de dag nog eens 'geëvalueerd". Kom ons gerust eens bezoeken als u vragen of opmerkingen heeft. Of gewoon zin heeft in een wijntje of een kopje koffie met Limburgse vlaai op het terras.

Hotel Restaurant De Abdij
Kerkpad 5, 6085 BA Horn
www.abdij.com

Toegankelijkheid

Ons festival staat bekent om bijzondere voorstelingen op bijzondere locaties. Dit betekent dat sommige voorstelling lastig bereikbaar kunnen zijn voor mensen die slecht ter been zijn of in een roelstoel zitten. Zo gaat de wandelroute Ode aan Onvoorspelbaarheid dwars door de Midden-Limburgse weilanden en over onverharde wegen. Wij voorzien niet in vervoer van en naar de voorstellingen toe. Wilt u meer informatie over een specifieke voorstelling, neem dan contact op met ons op.