Spring naar content

Onze snode cultuurplannen voor de periode ‘25-‘28 zijn gesmeed en onder escorte naar de plaats van bestemming gebracht. YES !!! Hopelijk de nabije toekomst van het Limburg Festival hiermee vastgelegd. Over 'n half jaar weten we meer. En door … !!!