Spring naar content

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Bekijk hier een filmpje waarin wordt uitgelegd wat er zoal mogelijk is als je nalaat of schenkt aan een organisatie met de ANBI-status.

Algemene gegevens Stichting Limburg Festival

Stichting Limburg Festival
Fiscaalnummer Limburg Festival: 08889843
Contactgegevens: zie tabblad Contact
Doelstelling: zie onze Beleidsplan 2017-2020.

Beleidsplan 2017-2020

Limburg Festival Cultuurplan 2017-2020

Inhoudelijke verslagen 

Inhoudelijk Verslag 2016

Inhoudelijk verslag Roermond 2017

Inhoudelijk verslag Weert 2017

Inhoudelijk verslag Limburg Festival 2018

Financiële resultaten

Jaarrekening 2015 

Jaarrekening 2016

jaarstukken 2017

Beloningsbeleid Stichting Limburg Festival

Artikel 8,lid 8 van de statuten stelt dat de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden genieten. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Het Limburg Festival is niet aangesloten bij een CAO maar volgt voor de beloningen voor directeur en personeel zoveel mogelijk de CAO Nederlandse Podia.